Reglementen Senioren

alles wat je moet weten over de tennislessen bij Theo Meijer Sport

 • Bij verhindering graag even een bericht naar de trainer(ster);
 • Indeling geschiedt op basis van niveau en beschikbaarheid;
 • De trainer(ster) heeft het recht om leerlingen die de les verstoren weg te sturen;
 • Na inschrijving is betaling van het lesgeld verplicht, ook wanneer de leerling onverwachts toch niet deelneemt aan de les (bijvoorbeeld bij blessures). Bij vervanging door een andere leerling kunnen in onderling overleg afspraken gemaakt worden omtrent financiën. De geblesseerde leerling meldt voorafgaand aan de les bij de trainer(ster) wie zijn vervanger is;
 • De trainer(ster) is gerechtigd de leerling te weigeren als de speelsterkte te sterk afwijkt van de overige leerlingen;
 • Een les die voor minstens de helft gegeven is geldt als een volwaardige les;
 • Mochten er onverhoopt lessen uitvallen ten gevolge van weersomstandigheden dan is les 1 voor rekening van leerling, les 2 halen we in, les 3 halen we in en les 4 is voor rekening van leerling, les 5 halen we in en les 6 halen we in(dit zijn de standaardregels, valt er meer uit dan willen we kijken hoe we dit redelijk kunnen oplossen);
 • In vakanties kunnen we inhalen als dit nodig is.
 • Tennisschool Pruijs is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade en/of blessures, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van leerlingen;
 • Hoe meer je beschikbaar bent (ook overdag), hoe groter de kans op plaatsing;
 • Bij minder deelnemers wordt het eindbedrag in dit geval gedeeld door het aantal deelnemers (dit gebeurt in overleg);
 • Betaling van lesgelden gaat via automatische incasso, hiermee ga je akkoord bij de inschrijving;
 • Bij afzegging van de les binnen 24 uur wordt de les wel in rekening gebracht.