Tennisschool Pruijs > Tennislessen > Reglementen Jeugd

Reglementen jeugd

 • Eén lesuur bedraagt 40, 50 of 75 minuten;
 • Bij verhindering graag even een bericht naar de trainer(ster);
 • Indeling geschiedt op basis van niveau en beschikbaarheid;
 • De trainer(ster) heeft het recht om leerlingen die de les verstoren weg te sturen;
 • Na inschrijving is betaling van het lesgeld verplicht, ook wanneer de leerling onverwachts toch niet deelneemt aan de les (bijvoorbeeld bij blessures). Bij vervanging door een andere leerling kunnen in onderling overleg afspraken gemaakt worden omtrent financiën. De geblesseerde leerling meldt voorafgaand aan de les bij de trainer(ster) wie zijn vervanger is;
 • De trainer(ster) is gerechtigd de leerling te weigeren als de speelsterkte te sterk afwijkt van de overige leerlingen;
 • Een les die voor minstens de helft gegeven is geldt als een volwaardige les;
 • Mochten er onverhoopt lessen uitvallen ten gevolge van weersomstandigheden dan wordt er voor les 1 een alternatief gezocht, les 2 wordt ingehaald, les 3 is voor rekening van de leerling (vervalt) en les 4 is in overleg (valt er meer uit dan willen we kijken hoe we dit redelijk kunnen oplossen);
 • De inhaallessen worden in overleg tussen trainer(ster) en leerling ingehaald;
 • Tennisschool Pruijs is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade en/of blessures, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van leerlingen;
 • Eventuele schade opgelopen gedurende de cursus, waarvoor Tennisschool Pruijs verantwoordelijk wordt gesteld, wordt vergoed tot de hoogte van de uitkering van de aansprakelijkheidsverzekering;
 • Indien niet betaald is, dan mag er niet gelest worden. Toegang tot de lessen wordt hervat na betaling. De gemiste les(sen) van de inmiddels gestarte cyclus wordt/worden niet ingehaald of op enige andere wijze verrekend;
 • Gedurende de standaard schoolvakanties zullen er in principe geen lessen worden gegeven. Tevens zullen er in de 2e week van de clubkampioenschappen, in de week van de ITA Amersfoortse Veteranenkampioenschappen en in de week van het Smashing Dubbel Toernooi ’s avonds (vanaf 18.00 uur) geen tennislessen worden gegeven op Flehite;
 • Hoe meer je beschikbaar bent, hoe groter de kans op plaatsing;
 • Bij minder deelnemers wordt het eindbedrag in dit geval gedeeld door het aantal deelnemers (dit gebeurt in overleg);
 • Bij 5 deelnemers in een groep van 6 (rode lesgroepen) betaal je iets meer en kan lestijd worden aangepast (geen overleg);
 • Bij 7 deelnemers in een groep van 8 betaal je iets meer (geen overleg);
 • Betaling van lesgelden gaat via automatische incasso, hiermee ga je akkoord bij de inschrijving.